Licytacja nieruchomości

Data:    06.10.2023 godzina 08.30

Przedmiot licytacji:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

lokal nr 29 położony Kielce ul. Zagórska 19.

Prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: ……………………………… 174.000,00-zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: …………………………….  130.500,00-zł

 

 Zobacz więcej

Licytacja nieruchomości

Data:    14.11.2023 godzina 10.00

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gruntowa – udział w wysokości 1/8 części,

działki nr 746/1, 746/2 położone Tumlin gmina Zagnańsk.

Działka gruntu nr 746/1 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 68.593,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/8 części wynosi: …………………………………… 8.574,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 6.430,50 zł.

Działka gruntu nr 746/2 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 2.008,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/8 części wynosi: …………………………………… 251,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 188,25 zł.

 

 Zobacz więcej