Licytacja nieruchomości

Data:    02.12.2022 godzina 09.00

Przedmiot licytacji:

Udział w wysokości 3/56 części w nieruchomości zabudowanej

opisanej jako działka nr 1271 o powierzchni 2,6700 ha,

położonej Chełmce gmina Strawczyn.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : …………………………… 266.305,00 zł. 
Wartość udziałów w 3/56 części we współwłasności wynosi: …… 14.266,00-zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę ………………………. 10.699,50 zł.

 

 Zobacz więcej

Licytacja nieruchomości

Data:    05.12.2022 godzina 14.00

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość lokalowa, lokal mieszalny nr 1

położony Kielce ul.Kadłubka 45C.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę : ……………………. 615.295,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę …………………… 410.196,67 zł.

 

 Zobacz więcej

Licytacja nieruchomości

Data:    10.01.2023 godzina 10.00

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gruntowa, działki nr 683 i 684 o powierzchni 0,3779 ha

położona Kielce ul.Warszawska obręb 0007.

 

Działka gruntu nr 683 oszacowana jest na kwotę: ………………………………… 1.710,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 1.282,50 zł.

Działka gruntu nr 684 oszacowana jest na kwotę: ………………………………… 345.616,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 259.212,00 zł.

 Zobacz więcej