Licytacja nieruchomości

Data:    23.07.2024 godzina 10.00

Przedmiot licytacji:

 

udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych

291,2; 291/3; 291/4; 291/5; 291/6; 291/7; 299/3; 299/4 o łącznej powierzchni użytkowej 1,0142 ha

położone w miejscowości Chęciny obręb 0001 gmina Chęciny.

 

Działka gruntu nr 291/2 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 183.857,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/2 części wynosi: …………………………………… 91.929,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 45.964,50 zł.

Działka gruntu nr 291/3 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 115.103,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/2 części wynosi: …………………………………… 57.552,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 28.776,00 zł.

Działka gruntu nr 291/4 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 127.906,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/2 części wynosi: …………………………………… 63.953,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 31.976,50 zł.
Działka gruntu nr 291/5 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 138.021,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/2 części wynosi: …………………………………… 69.011,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 34.505,50 zł.

Działka gruntu nr 291/6 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 213.305,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/2 części wynosi: …………………………………… 106.653,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 53.326,50 zł.

Działka gruntu nr 291/7 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 178.479,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/2 części wynosi: …………………………………… 89.240,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 44.620,00 zł.

Działka gruntu nr 299/3 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 186.503,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/2 części wynosi: …………………………………… 93.252,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 46.626,00 zł.

Działka gruntu nr 299/4 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 165.164,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/2 części wynosi: …………………………………… 82.582,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 41.291,00 zł.

( wymienione kwoty są kwotami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT
w wysokości 23 %)

 

 Zobacz więcej

Licytacja nieruchomości

Data:    06.08.2024 godzina 10.00

Przedmiot licytacji:

nieruchomość gruntowa, działka nr ewidencyjny 52/4 o powierzchni 0,5734 ha

położona Zaborze gmina Morawica.

Działka gruntu oszacowana jest na kwotę: …………………………………………… 218.598,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 163.948,50 zł.

 Zobacz więcej

Licytacja nieruchomości

Data:    17.09.2024 godzina 12.00

Przedmiot licytacji:

nieruchomość gruntowa, działka nr ewidencyjny 304/2 o powierzchni 0,1265 ha

zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie

położona ul. Bukowa Bilcza gmina Morawica.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: ……………………………………………….. 324.326,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: …………………………………………….. 243.244,50 zł.

 Zobacz więcej

Licytacja nieruchomości

Data:    30.09.2024 godzina 14.00

Przedmiot licytacji:

prawo użytkowania wieczystego – garaż

działka nr ewidencyjny 482 powierzchni 0,0019 ha zabudowana garażem

położona Kielce ul. Turystyczna/Piesza.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: ……………………………………….. 48.671,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:……………………………………… 36.503,25 zł.

 Zobacz więcej