Licytacja nieruchomości

Data:    08.09.2021 godzina 09.00

Przedmiot licytacji:

udział w wysokości 4/48 części w nieruchomości opisanej jako działka nr 178, o powierzchni 0,0830 ha,

zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, położona Kielce ul.1 Maja 35

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: …………………………… 1.586.936,00 zł.

Wartość udziałów w 4/48 części we współwłasności wynosi: ……………  132.245,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:…………………………………….. 88.163,33 zł.

 

Zobacz więcej