Licytacja nieruchomości

Data:    11.01.2022 godzina 10.00

Przedmiot licytacji:

udział w wysokości 1/4 części we współwłasności nieruchomości

oznaczonej jako działki nr ewidencyjny 1483, 1487 o pow. 1.6876 ha

położone Kielce ul. Ks.Jerzego Popiełuszki

Działka gruntu nr 1483 oszacowana jest na łączną kwotę: ……………………….      381.982,00 zł.
Udział w wysokości 1/4 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę….       95.496,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:…………………………………………….        71.622,00 zł.

Działka gruntu nr 1487 oszacowana jest na łączną kwotę: ……………………….   7.521.538,00 zł.
Udział w wysokości 1/4 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę…   1.880.384,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:…………………………………………….   1.410.288,00 zł.

 Zobacz więcej