Licytacja nieruchomości

Data:    05.03.2024 godzina 11.00

Przedmiot licytacji:

działka gruntu nr 240/1 oraz udział w wysokości 8/32 części

w działce gruntu nr 240/8,

położone Promnik gmina Strawczyn.

Działka gruntu nr 240/1 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 65.102,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 48.826,50 zł.

Działka gruntu nr 240/8 oszacowana jest na kwotę: ……………………………… 11.554,00 zł.
Wartość udziału w wysokości 8/32 części wynosi: …………………………………. 2.889,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 2.166,75 zł.

 

 Zobacz więcej