Licytacja nieruchomości

Data:    06.02.2020 godzina 15.00

Przedmiot licytacji:

lokal mieszkalny numer 3.

Położony Wiśniówka 5 gmina Masłów.

Kwota oszacowania: ……………………………………………………………..  54.000,00-zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………… 36.000,00 zł.

 

Zobacz więcej

Licytacja nieruchomości

Data:    20.02.2020 godzina 12.00

Przedmiot licytacji:

udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości gruntowej .

Działka nr ewidencyjny 38/4 i 422/3 o łącznej powierzchni 1,24 ha,

Położona w miejscowości Wykień gmina Miedziana Góra.

Kwota oszacowania działka nr 38/4: ……………………………………………………….  357.472,00-zł. 

Wartość udziały w 1/2 części we współwłasności wynosi: ……………………………. 178.736,00-zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: …………………………………………….. 134.052,00 zł.

 

Kwota oszacowania działka nr 422/3: ……………………………………………………….  3.562,00-zł. 

Wartość udziały w 1/2 części we współwłasności wynosi: ……………………………. 1.781,00-zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: …………………………………………….. 1.335,75 zł.

Zobacz więcej

Licytacja nieruchomości

Data:    21.02.2020 godzina 13.00

Przedmiot licytacji:

udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości gruntowej .

Działka nr ewidencyjny 315/2 zabudowana budynkiem mieszkalnym,

budynkiem stodoły z oborą i budynkiem gospodarczym.

Położona w miejscowości Radkowice gmina Chęciny.

Kwota oszacowania: ……………………………………………………….  225.684,00-zł. 

Wartość udziały w 1/2 części we współwłasności wynosi: ………. 112.842,00-zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: ………………………. 75.228,00 zł.

 Zobacz więcej

Licytacja nieruchomości

Data:    18.02.2020 godzina 10.00

Przedmiot licytacji:

nieruchomość gruntowa położona Zaborze gmina Morawica, oznaczona jako działki gruntu nr 52/4, 52/10, 52/11, 52/13 o łącznej powierzchni 0,7662 ha .

Działka gruntu nr 52/4 oszacowana jest na kwotę: …………………………………. 113.361,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 85.020,75 zł.

Działka gruntu nr 52/10 oszacowana jest na kwotę: ………………. …………….. 20.474,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 15.355,50 zł.

Działka gruntu nr 52/11 oszacowana jest na kwotę: ………………………………. 18.097,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 13.572,75 zł.

Działka gruntu nr 52/13 oszacowana jest na kwotę: ………………………………. 4.745,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: ……………………………………….. 3.558,75 zł.

 

Zobacz więcej